Life Fitness
Life Fitness
Life Fitness
Life Fitness

45 წელზე მეტია კომპანია „ლაიფ ფიტნესი“ (Life Fitness) აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის ტრენაჟორებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებს სავარჯიშო დარბაზებში შემოთავაზებული მომსახურების სტანდარტებს.
კომპანიის მისიაა, საზოგადოებაში დანერგოს აქტიური ცხოვრების წესი, მიზანი კი – მისცეს მომხმარებელს უახლესი და ხარისხიანი ტრენაჟორების გამოყენების საშუალება კარდიო, სტატიკური და ჯგუფური ვარჯიშების დროს.